Majatek WIW

 

   MAJĄTEK TRWAŁY - WIW WROCŁAW - STAN NA 2013.12.31
 1 0. Grunty
inne tereny zabudowane
897 026,00
 2 I. Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszlanego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

budynki niemieszkalne
12 236 058,37
 3 II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
place, ulice, ogrodzenia
1 039 820,11
 4 IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
urządzenia, komputery, drukarki
652 687,12
 5 V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
odśniezarki dróg, ulic i placów
4 597,00
 6  VI. Urządzenia techniczne
centrale, klimatyzacja, faksy, urzadzenia laboratoryjne
288 482,49
 7 VII. Środki transportu
samochody
666 351,30
 8 VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
maszyny biurowe, aparatura do badań laboratoryjnych

13 160 061,18

 9 Wartości niematerialne i prawne 95 631,85
   OGÓŁEM 29 040 715,42

 

Wytworzył:
Udostępnił:
WIW Informatyk
(2010-04-09 07:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
WIW Informatyk
(2014-07-03 12:09:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki