☰ Menu
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Herb Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Czwartek 24.09.2020

zaawansowane

Kontakt

WIW Wrocław

Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

we Wrocławiu

ul. Januszowicka 48
53-135 Wrocław

tel. 71 367 70 16, 17;  fax 71 367 76 47

Regon: 000092686; NIP: 896-10-00 -867

 www: http://wroc.wiw.gov.pl

e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek ÷ piątek - 700 ÷ 1500

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje
Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub jego zastępca
w każdy poniedziałek będący dniem pracy, w godzinach 1500 ÷ 1600.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu jest Paweł Urbański.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we
Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
iod@wroc.wiw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i
obowiązków) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004
r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie
Weterynarii we Wrocławiu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile
skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt.
3.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1).
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Kościuszkiewicz
(2003-06-30 15:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Informatyk WIW
(2019-05-23 19:16:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X