Deklaracja Dostępności

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu https://wiw.ibip.wroc.pl/public/ oraz do strony internetowej Inspekcji Weterynaryjnerj Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu https://wroc.wiw.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Artykuły opublikowane przed datą 2018-09-23 nie są w pełni przystosowane. Trwa aktualizacja wpisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynator ds. dostępności: Monika Sinior, e-mail: dostepnosc@wroc.wiw.gov.pl, telefon: 71-367-70-16 wewnętrzny: 140 lub 141
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków w sprawie BIP odpowiada: Paweł Urbański oraz Tomasz Kulczycki, e-mail: informatyk@wroc.wiw.gov.pl, telefon: 71-367-70-16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
 • Adres: Ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl
 • Telefon: 71-367-70-16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu znajdujący się  przy ul. Januszowickiej 48, 53-135 Wrocław

 

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia ze schodami.
 • Żadne z wejść nie jest przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich.
 • Budynek jest piętrowy, nie ma w nim wind.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety na parterze są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu znajdujący się  przy ul. Januszowickiej 48, 53-135 Wrocław

 

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba przystosowane są  dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajdują się szerokie windy oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Do  budynku można wejść z psem asystującym.
 • W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu znajdujący się  ul. Legnicka 12; 59-220 Legnica z/s Ziemnice  Legnica

 

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, żadne z nich nie jest przystosowane  dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wytworzył:
(2020-09-23)
Udostępnił:
Urbański Paweł
(2020-11-01 20:42:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Urbański Paweł
(2023-05-23 14:09:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki