Organy i osoby sprawujące funkcje

Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Zdzisław Król

Wojewódzki lekarz weterynarii, w postępowaniu administracyjnym, jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego lekarza weterynarii.

Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego lekarza weterynarii jest - Główny Lekarz Weterynarii.

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wojciech Gadziński
 

 

Stanowisko ds. obsługi biura Wojewódzkiego Lekarza i interesantów.

Bożena Kociuba

e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl
tel. 71 367 70 16, 17;  fax 71 367 76 47

 

Katarzyna Kmiecik

e-mail: katarzyna.kmiecik@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax 71 367 70 16, 17; wewn. 119

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń
przyjmuje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub jego zastępca
w każdy poniedziałek będący dniem pracy, w godzinach 1500 ÷ 1600.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kościuszkiewicz Jan
(2003-07-01 14:10:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Urbański Paweł
(2020-08-19 19:43:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki