Rejestr zmian dla serwisu wiw.ibip.wroc.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Redakcja BIP', 'head' => 'Skład osobowy redakcji BIP', 'author' => 'J.M.Kościuszkiewicz', ) dokument HTML 2006-03-28 03:30:30 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-03-28 03:27:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-03-28 03:27:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-03-28 03:27:35 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-03-28 03:27:31 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Redakcja BIP', 'head' => 'Skład osobowy redakcji BIP', 'author' => 'J.M.Kościuszkiewicz', ) dokument HTML 2006-03-28 03:26:25 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2006-03-28 03:22:15 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2006-03-28 03:21:17 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:13:41 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2006-03-28 03:13:41 UTWORZENIE
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:12:00 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:11:51 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:11:48 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:11:05 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2006-03-28 03:08:26 UTWORZENIE