Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2012-04-05 08:53:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zespole ds. bezpieczeństwa żywności', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-04-05 08:52:54 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-04-05 08:52:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-04-05 08:52:49 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Zespoł ds. zdrowia i ochrony zwierząt', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-04-05 08:50:49 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-04-05 08:50:49 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-04-05 08:50:14 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-04-05 08:50:14 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-04-05 08:50:11 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-04-05 08:50:11 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-04-05 08:50:06 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2012-04-05 08:49:48 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-04-05 08:48:31 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-04-05 08:48:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-04-05 08:48:22 UTWORZENIE