Rejestr zmian dla serwisu wiw.ibip.wroc.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok element menu 2022-06-02 08:46:11 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2022-06-02 08:39:02 UTWORZENIE
Rachunek Zysków i Strat IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu plik 2022-06-02 08:39:01 UTWORZENIE
Łączny rachunek zysków i strat - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:39:00 UTWORZENIE
Łączny bilans - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:58 UTWORZENIE
Łączne zestawienie zmian w funduszu - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:57 UTWORZENIE
Łączna informacja dodatkowa - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:56 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu plik 2022-06-02 08:38:54 UTWORZENIE
Bilans IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu plik 2022-06-02 08:38:52 UTWORZENIE
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2022-04-20 08:43:36 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2022-04-20 08:43:36 MODYFIKACJA
wynik_93862.pdf plik 2022-04-20 08:41:40 UTWORZENIE
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2022-03-20 15:11:24 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2022-03-20 15:11:24 MODYFIKACJA
nabor_95156.pdf plik 2022-03-20 15:10:42 UTWORZENIE