Rejestr zmian dla serwisu wiw.ibip.wroc.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:40 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:40 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:26 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:26 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:23 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:23 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok element menu 2021-05-31 20:10:13 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2021-05-31 20:09:19 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2021-05-31 20:09:17 UTWORZENIE
Łączny rachunek zysków i strat - część 85_02 - Województwo dolnośląskie.pdf plik 2021-05-31 20:09:16 UTWORZENIE
Łączny bilans - część 85_02- Województwo dolnośląskie.pdf plik 2021-05-31 20:09:15 UTWORZENIE
Łączne zestawienie zmian w funduszu - część 85_02 - Województwo dolnośląskie.pdf plik 2021-05-31 20:09:14 UTWORZENIE
Łączna informacja dodatkowa - część 85_02 - Województwo dolnośląskie.pdf plik 2021-05-31 20:09:13 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2021-05-31 20:09:10 UTWORZENIE
Bilans IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2021-05-31 20:09:07 UTWORZENIE