Rejestr zmian dla serwisu wiw.ibip.wroc.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2022-07-06 21:44:28 MODYFIKACJA
wynik_100108.pdf plik 2022-07-06 21:43:38 UTWORZENIE
Nabór kandydatów (służba cywilna) dokument HTML 2022-06-03 12:37:34 MODYFIKACJA
Nabór kandydatów (służba cywilna) element menu 2022-06-03 12:37:34 MODYFIKACJA
informatyk plik 2022-06-03 12:35:14 UTWORZENIE
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok dokument HTML 2022-06-02 08:54:00 UTWORZENIE
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok element menu 2022-06-02 08:54:00 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok element menu 2022-06-02 08:46:11 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.pdf plik 2022-06-02 08:39:02 UTWORZENIE
Rachunek Zysków i Strat IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu plik 2022-06-02 08:39:01 UTWORZENIE
Łączny rachunek zysków i strat - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:39:00 UTWORZENIE
Łączny bilans - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:58 UTWORZENIE
Łączne zestawienie zmian w funduszu - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:57 UTWORZENIE
Łączna informacja dodatkowa - część 8502 - Województwo dolnośląskie plik 2022-06-02 08:38:56 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu plik 2022-06-02 08:38:54 UTWORZENIE